Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người

LỌC DẦU, KHỬ KHÍ MÁY BIẾN ÁP 110kV

Ngày cập nhật: 25-08-2016

Rút nạp dầu máy biến áp
Rút, nạp dầu MBA

Lọc dầu tuần hoàn trong máy biến áp
Lọc dầu tuần hoàn trong MBA