Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày cập nhật: 05-08-2019

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM - DỊCH VỤ, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG QUYẾT ĐỊNH
SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP
Để thực hiện được chính sách này, chúng tôi cam kết:
1. Phát huy năng lực điều hành, quản trị của Ban Tổng giám đốc, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, tay nghề của công nhân lao động nhằm cung cấp những sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và luật định;  
2.  Môi trường cho việc thực hiện các quá trình không ngừng được cải thiện, điều kiện làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe; Xây dựng mối quan hệ về lợi ích một cách hài hòa giữa các bên quan tâm: Nhà cung cấp – Doanh nghiệp – Khách hàng – Người lao động – Cộng đồng;
3.  Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác liên quan đến chất lượng sản phẩm - dịch vụ, an toàn lao động và môi trường;
4. Tăng cường công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại để mở rộng lĩnh vực sản xuất, phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm, giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường;
5. Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ CBNV - CNLĐ;
6. Cung cấp đầy đủ nguồn lực đảm bảo các yêu cầu của Hệ thống quản lý;
7. Duy trì và cải tiến liên tục các Hệ thống quản lý;
8. Loại bỏ các mối nguy và giảm các rủi ro ATSKNN;
9. Duy trì quá trình tham vấn và tham gia của đại diện người lao động và người lao động tại các cấp.
Chính sách chất lượng, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường được thiết lập đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001, tiêu chuẩn ISO 45001 và tiêu chuẩn ISO 14001.
Tổng Giám đốc cùng toàn thể người lao động Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung đều thấu hiểu và cam kết thực hiện triệt để chính sách này.