Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người
Giới thiệu chung
Giới thiệu chung

Ngày cập nhật: 02-01-20

Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC) tiền thân là Xí nghiệp Sửa chữa Cơ Điện thuộc Công ty Điện lực 3 được thành lập năm 1987 và chính thức thành lập Công ty Cổ phần vào năm 2006.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày cập nhật: 05-08-19

Với chính sách này, chúng tôi định hướng cho tất cả mọi người phải duy trì sự ổn định và cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm; đề cao an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; phòng ngừa các rủi ro gây nguy hại cho sức khoẻ người lao động, thiệt hại tài sản và tổn hại môi trường làm việc.

Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển

Ngày cập nhật: 23-08-16

Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC) tiền thân là Xí nghiệp Sửa chữa Cơ Điện thuộc Công ty Điện lực 3, được thành lập theo Quyết định số 207/NL/TCCB ngày 22/4/1987 của Bộ Năng lượng với nhiệm vụ sửa chữa các thiết bị điện, lưới điện, máy công cụ; gia công chế tạo phụ kiện cơ khí; thí nghiệm và hiệu chỉnh các loại thiết bị điện