Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người
Giới thiệu chung
Giới thiệu chung

Ngày cập nhật: 02-01-20

Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC) tiền thân là Xí nghiệp Sửa chữa Cơ Điện thuộc Công ty Điện lực 3 được thành lập năm 1987 và chính thức thành lập Công ty Cổ phần vào năm 2006.