Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người

Công trình đang thực hiện

Ngày cập nhật: 26-08-2019

Thiết bị cơ khí, cơ khí thủy công

1/ Công trình thủy điện Plei Kần
+ Tên gói thầu/Hạng mục: Số HĐ: 009/2018HĐKT/CEMC-TPKT ngày 16/5/2018
+ Phạm vi công việc: Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công.
+ Khối lượng: 588,3 tấn
+ Thời gian thực hiện: 180 ngày

2/ Công trình: Dự án hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện ĐăkBla
+ Tên gói thầu/Hạng mục: Số HĐ: 02TB/KONIA-CĐMT ngày 02/8/2018
+ Phạm vi công việc: Gia công chế tạo, lắp đặt TBCKTC và dịch vụ kỹ thuật.
+ Khối lượng: 1.000 tấn
+ Thời gian thực hiện: 10 tháng

3/ Công trình thủy điện Sông Tranh 4
+ Tên gói thầu/Hạng mục: Số HĐ: 29/2018/CTST4 ngày 09/11/2018
+ Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công
+ Khối lượng: 1.900 tấn
+ Thời gian thực hiện: 13 tháng

Các công trình kết cấu thép đang thực hiện:

1/ Công trình: Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất
+ Tên gói thầu/Hạng mục: Số HĐ: 217.2018 HPDQ-CEMC ngày 25/4/2018 và các Phụ lục
+ Phạm vi công việc: Cung cấp vật tư, gia công, vận chuyển và lắp đặt hệ thống giá đỡ đường ống và giá đỡ máng cáp mạng ngoài nhà máy cán dài.
+ Khối lượng: 1.250 tấn
+ Thời gian thực hiện: 80 ngày

2/ Công trình: Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất
+ Tên gói thầu/Hạng mục: Số HĐ: 483.2018 HPDQ-CEMC ngày 24/8/2018
+ Phạm vi công việc: Lắp đặt kết cấu thép lò vôi.
+ Khối lượng: 5.474 tấn
+ Thời gian thực hiện: 270 ngày
 

Các công trình cung cấp cột thép đang thực hiện: Sản xuất và cung cấp cột thép mạ kẽm đường dây 500kV

1/ Công trình: Dự án ĐZ 500kV đấu nối NMĐ Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc gia.
+ Tên gói thầu/Hạng mục: Lô 3.2 - Gói thầu số 03
+ Phạm vi cung cấp: Cung cấp và vận chuyển cột thép.
+ Khối lượng: 2690,3 tấn (Phạm vi cung cấp của CEMC)
+ Thời gian thực hiện: 180 ngày

2/ Công trình: ĐZ 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi
+ Tên gói thầu/Hạng mục: Lô 4.2 - Gói thầu số 4 / Số HĐ: 22/2019/NPT-CPMB-CEMC/QT-DS ngày 20/3/2019
+ Phạm vi cung cấp: Cung cấp và vận chuyển cột thép mạ kẽm.
+ Khối lượng: 4.156,2 tấn
+ Thời gian thực hiện: 300 ngày

3/ Công trình: Dự án ĐZ 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2
+ Tên gói thầu/Hạng mục: Lô 4.1 - Gói thầu số 04 / Số HĐ: 19/2019/NPT-CPMB-SSM-CEMC-ĐD ngày 20/3/2019
+ Phạm vi cung cấp: Cung cấp và vận chuyển cột thép mạ kẽm.
+ Khối lượng: 1625,3 tấn (phạm vi cung cấp của CEMC)
+ Thời gian thực hiện: 300 ngày

4/ Công trình: Dự án ĐZ 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2
+ Tên gói thầu/Hạng mục: Lô 4.6 - Gói thầu số 04 / Số HĐ: 0169 HĐ/PCC1 ngày 20/3/2019
+ Phạm vi cung cấp: Cung cấp và vận chuyển cột thép mạ kẽm.
+ Khối lượng: 1902,6 tấn
+ Thời gian thực hiện: 180 ngày

Sản xuất và cung cấp cột thép mạ kẽm đường dây 220kV

Sản xuất và cung cấp cột thép mạ kẽm – Công trình TBA Thủy điện Đăk Mi 3

- Chủ công trình: Dong Fang Electric International Corporation
- Giá trị thực hiện: 140.063 USD

Gói thầu ĐM3-XL14 “Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt vật tư thiết bị đường dây và ngăn lộ mở rộng công trình Lưới điện truyền tải” – Dự án Đường dây đấu nối Thủy điện Đăk Mi 3

- Chủ công trình: Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2
- Giá trị thực hiện: 12.424.202.087đồng

Sản xuất và cung cấp cột thép mạ kẽm – Công trình “Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Long An - Cai Lậy 2”

- Chủ công trình: Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2
- Giá trị thực hiện: 14.283.703.720 đồng

Sản xuất và cung cấp cột thép mạ kẽm đường dây 110kV

Sản xuất và cung cấp cột thép mạ kẽm, bulong neo và tiếp địa đường dây – Công trình đường dây 110kV Thủy điện Sơn Trà 1

- Chủ công trình: Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi
- Giá trị thực hiện: 7.962.766.466 đồng

Công trình: Cải tạo khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 110kV Nha Trang đến TBA 110kV Ninh Hòa

+ Khối lượng: 130 tấn

Sản xuất và cung cấp cột anten, bộ gá anten các loại

Sản xuất, chế tạo cột anten mạ kẽm và phụ kiện các loại

- Chủ công trình: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại dịch vụ 55
- Giá trị thực hiện: 3.791.302.240 đồng

Sản xuất, chế tạo cột anten mạ kẽm và phụ kiện các loại

- Chủ công trình: Công ty CP khai thác sản xuất kinh doanh khoáng sản 55 Quảng Nam
- Giá trị thực hiện: 2.510.072.400 đồng