Giới thiệu công ty

Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tiền thân là Xí nghiệp Sửa chữa Cơ Điện thuộc Công ty Điện lực 3, được thành lập từ tháng 4/1987, chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 03/02/2006.

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website