Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người
Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển

Ngày cập nhật: 23-08-16

Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC) tiền thân là Xí nghiệp Sửa chữa Cơ Điện thuộc Công ty Điện lực 3, được thành lập theo Quyết định số 207/NL/TCCB ngày 22/4/1987 của Bộ Năng lượng với nhiệm vụ sửa chữa các thiết bị điện, lưới điện, máy công cụ; gia công chế tạo phụ kiện cơ khí; thí nghiệm và hiệu chỉnh các loại thiết bị điện