Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người
Doanh nghiệp cơ khí “lận đận” phát triển
Doanh nghiệp cơ khí “lận đận” phát triển

Ngày cập nhật: 16-08-16

Để đạt mục tiêu đến năm 2020 cơ bản đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng hiện đại thì phát triển các ngành công nghiệp cốt lõi, trong đó có cơ khí cần được ưu tiên. Tuy nhiên, đến nay ngành công nghiệp “xương sống” này dường như vẫn chưa được quan tâm đúng mức, chưa xứng tầm vị thế quan trọng của mình so với các ngành kinh tế khác.