Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người

Dự án đầu tư

Ngày cập nhật: 23-08-2016

CEMC cũng đang tiến hành mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực: Cơ khí nhiệt; Xử lý môi trường; Môi trường xanh đồng thời tìm cách đặt chân vào vai trò là nhà thầu chính đối với các sản phẩm cơ khí như: Nhà máy điện gió; Điện hạt nhân.