Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người

CÔNG TRÌNH NHIỆT ĐIỆN Ô MÔN

Ngày cập nhật: 08-08-2016

1 đoạn ống thông khí
Một đoạn ống thông khí
Đoạn kết cấu thép ống dẫn không khí đang được gia công tại xưởng CEMC

Giá đỡ
Giá đỡ đang trong quá trình đóng kiện để bàn giao

Ống dẫn thông khí
Ống dẫn không khí