Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người

CÔNG TRÌNH NHIỆT ĐIỆN Ô MÔN

Ngày cập nhật: 25-08-2016

1 đoạn ống thông khí
Một đoạn ống thông khí
1 đoạn ống không khí

Giá đỡ
Giá đỡ

Ống dẫn thông khí
Ống dẫn không khí