Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người

Cầu treo

Ngày cập nhật: 26-09-2020

Hình ảnh một số cầu treo do CEMC chế tạo và lắp đặt:


Cầu Kạch Lớn 1 (xã Đăk Sao, huyện Tu-mơ-rông, tỉnh Kon Tum) - TSKT: dài 140m, nhịp dẫn cầu dầm thép dài 20m, bề rộng mặt cầu 2m


 
Cầu Làng Bung (xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) - TSKT: dài 140m, bề rộng mặt cầu 2m
Cầu Gọi Re (xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi)