Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người

Công trình: Khu liên hợp gang thép Hòa Phát - Dung Quất

Ngày cập nhật: 26-09-2020     KCT Giá đỡ đường ống mạng ngoài do CEMC chế tạo và lắp đặt tại KLH Gang thép Hòa Phát Dung Quất

                                KCT Lò vôi do CEMC thi công lắp đặt tại KLH Gang thép Hòa Phát Dung Quất