Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người

CƠ KHÍ THỦY CÔNG

Ngày cập nhật: 26-09-2020

Đường ống áp lực Nhà máy thủy điện Sơn La
Đường ống áp lực Nhà máy thủy điện Sơn La

Cửa van cung công trình thủy điện Sông Bung 4A
Cửa van cung công trình thủy điện Sông Bung 4A

Ống xả công trình thủy điện Sông Bung 4A
Ống xả công trình thủy điện Sông Bung 4A


Buồng xoắn -  CT Thủy điện Sông Bung 4
Buồng xoắn -  CT Thủy điện Sông Bung 4

Đoạn chia nước vào tổ máy
Đoạn chia nước vào tổ máy

Các phân đoạn ống áp lực –TĐ Sơn La
Các phân đoạn ống áp lực –TĐ Sơn La
Các phân đoạn ống áp lực –TĐ Sơn La

Gàu vớt rác – Thủy điện Khe Bố
Gàu vớt rác – Thủy điện Khe Bố


 Buồng xoắn và ống lót - Thủy điện ĐăkPsi

Gia công chế tạo cửa van vận hành - cửa nhận nước – CT thủy điện Đăk Bla


 Côn xả - Thủy điện Rào Trăng 4


CEMC thi công lắp đặt thiết bị trên công trường TĐ Sông Tranh 4