Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người

Cơ khí giao thông

Ngày cập nhật: 26-09-2020

Vòm thép công trình cầu Rồng: gồm 5 ống thép đường kính 1.200 mm, dày 20 mm được liên kết tại các mặt bích bố trí cách nhau 8m.

+ Chiều dài vòm thép chính: 166m

+ Trọng lượng: 1.100 tấn

+ Bán kính cong: 130m
Vòm thép thân rồng

Dầm hộp thép công trình cầu Rồng:

+ Kích thước: 8 x 14 x 4m

+ Trọng lượng: 80 tấn
Dầm hộp thép cầu rồng