Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người

Cầu Trục, Cổng Trục

Ngày cập nhật: 24-09-2020

Thiết kế, chế tạo cầu trục, cổng trục với tải trọng nâng đến 200 Tấn.


Cầu trục dầm đôi, Thông số kỹ thuật: Q = 2x3T, Lk= 23m


Cổng trục lắp đặt tại nhà xưởng, Thông số kỹ thuật: Q= 2x15T, Lk=16m


Hệ thống cầu trục lắp đặt phục vụ sản xuất tại công trường


Cầu trục hạ lưu lắp đặt tại nhà máy thủy lợi thủy điện Quảng Trị, Thông số kỹ thuật: Q=2x20T, Lk=6m


Cầu trục chân dê đập tràn lắp đặt tại công trường Thủy điện Khe Bố. - Thông số kỹ thuật: Q=90/2x17,5T


Cầu trục chân dê lắp đặt tại nhà máy thủy điện Đồng Nai 2. Thông số kỹ thuật: Q=25/2x10T.