Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người

Bồn bể

Ngày cập nhật: 26-09-2020

Thiết kế, chế tạo và lắp đặt các thiết bị tinh chế oxit nhôm bao gồm: bồn bể phi tiêu chuẩn chịu áp lực và không chịu áp lực cho Dự án tinh chế Alumina Nhân Cơ.

- Đường kính bồn: Ø20 m.

- Độ dày: 6 - 20mm
Bồn bể Nhân Cơ

Thiết kế, chế tạo và lắp đặt các thiết bị cho dây chuyền tẩy rửa chất độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng gồm có: bồn bể bằng thép, bồn bể tách dầu và chữa cháy.

- Kích thước bồn lớn nhất: 12x3x3m.
Bồn bể dioxin tại sân bay Đà Nẵng