Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người

Thủy điện Sông Bung 4A

Ngày cập nhật: 24-09-2020Buồng xoắn


Lắp buồng xoắn vào tổ máy số 1Ống xả


Cầu trục chân đê


Cầu trục gian máy


Toàn cảnh đập tràn