Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người

Thủy điện Sơn La

Ngày cập nhật: 26-09-2020


Gia công đường ống áp lực tại công trường
Gia công đường ống áp lực tại công trường

Đường ống áp lực đã lắp đặt hoàn thành
Cụm đường ống áp lực dẫn nước vào tổ máy đang được lắp đặt tại công trình