Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người

Nhiệt điện Ô Môn

Ngày cập nhật: 26-09-2020

Đoạn kết cấu ống dẫn không khí đang được gia công tại CEMC
Đoạn kết cấu thép ống dẫn không khí đang được gia công tại xưởng CEMC
Đoạn kết cấu ống dẫn không khí đang được gia công tại CEMC

Giá đỡ đang trong quá trình đóng kiện để bàn giaoGiá đỡ đang trong quá trình đóng kiện để bàn giao
Giá đỡ đang trong quá trình đóng kiện để bàn giao

Ông dẫn không khí
Ông dẫn không khí