Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người

Thủy điện Bản Ang

Ngày cập nhật: 05-10-2020

Lắp đặt cống xả cát tại công trường
Lắp đặt cống xả cát tại công trường

Lắp đặt cửa van tại công trường
Lắp đặt cửa van tại công trường