Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người

Công trình Cầu Rồng

Ngày cập nhật: 26-09-2020

Dầm hộp thép cầu rồng chuẩn bị bàn giao
Dầm hộp thép cầu rồng chuẩn bị bàn giao

Vòm thép thân rồng đang được chế tạo tại CEMC
Vòm thép thân rồng đang được chế tạo tại CEMC

Vảy rồng đã được gia công hoàn thiện tại CEMC
Vảy rồng đã được gia công hoàn thiện tại CEMC

Lắp vảy rồng tại công trình
Lắp vảy rồng tại công trình