Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người

Thủy điện Sông Bung 2

Ngày cập nhật: 26-09-2020

Chuẩn-bị-vận-chuyển-Cửa-van-cống-dẫn-dòng-lên-công-trường
Chuẩn bị vận chuyển Cửa van cống dẫn dòng lên công trường

Cửa van cung lắp đặt tại công trường
Cửa van cung lắp đặt tại công trường

Địa hình đoạn ống chạc ba chia nước đã được lắp đặt tại công trường
Địa hình đoạn ống chạc ba chia nước đã được lắp đặt tại công trường

Đường ống áp lực lắp đặt tại công trường
Đường ống áp lực lắp đặt tại công trường

Gia công đoạn chạc ba chia nước tại xưởng CEMC
ia công đoạn chạc ba chia nước tại xưởng CEMC
Gia công đoạn chạc ba chia nước tại xưởng CEMC

Lắp đặt hoàn thành 2 cửa van cống dẫn dòng tại công trường
Lắp đặt hoàn thành 2 cửa van cống dẫn dòng tại công trường