Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người

Nhà máy chế biến gỗ MDF Quảng Trị

Ngày cập nhật: 26-09-2020

Kết cấu thép nhà máy chế biến gỗ MDF
Kết cấu thép nhà máy chế biến gỗ MDF

Sản phẩm mạ dầm thép
Sản phẩm mạ dầm thép

Toàn cảnh nhà máy chế biến gỗ MDF
Toàn cảnh nhà máy chế biến gỗ MDF