Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người

Thủy điện Lai Châu

Ngày cập nhật: 26-09-2020

Đường ống áp lực do CEMC chế tạo đang được lắp đặt tại công trường
Đường ống áp lực do CEMC chế tạo đang được lắp đặt tại công trường
Đường ống áp lực do CEMC chế tạo đang được lắp đặt tại công trường
Đường ống áp lực do CEMC chế tạo đang được lắp đặt tại công trường